RODO
Informacje
Centrum Edukacyjno - Rehabilitacyjne "SZANSA"
ul. Wysoka 21
97-300 Piotrków Trybunalski

tel/fax: 44 645 96 40
kontakt@centrumszansa.pl

NIP 771-25-52-455
Regon 10067618300035
PKO BP 90 1020 3916 0000 0902 0021 9626
Kilka słów historii...

Ośrodek Rehabilitacyjno - Szkoleniowo - Wychowawczy, powstał w strukturze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Grupa rodziców dzieci niepełnosprawnych utworzyła Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym, którego działalność polegała na rozwiązywaniu problemów częściej rodziców, niż samych dzieci. Następnie podjęto się prowadzenia zajęć pedagogicznych i logopedycznych, rozpoczęły się również zajęcia rehabilitacyjne - 2 razy w tygodniu.

Pierwszego września 1993 roku, cały czas jeszcze w strukturach Towarzystwa Przyjaciół Dzieci powstał Ośrodek Rehabilitacyjno - Szkoleniowo - Wychowawczy, mający swoją siedzibę w budynku przy ulicy Rycerskiej. Ośrodek finansowany był wówczas przez Kuratorium Oświaty i Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. W kwietniu 1994 roku, rodzice niepełnosprawnych dzieci korzystających z pomocy Ośrodka utworzyli własne Stowarzyszenie pod nazwą Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym, które stało się nowym organem prowadzącym dla Ośrodka. Celem statutowym powołanego Stowarzyszenia stało się niesienie pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej, a także ich rodzicom, poprzez prowadzenie wielokierunkowej działalności rehabilitacyjno - szkoleniowo - wychowawczej w utworzonym do tego celu ośrodku.

Od pierwszego września 1994 roku, Ośrodek Rehabilitacyjno - Szkoleniowo - Wychowawczy, działający do tej pory przy ulicy Rycerskiej 16, przeniósł swoją siedzibę na ulicę Mickiewicza, wynajmując część powierzchni Przedszkola nr 11. Na ulicy Rycerskiej powołane zostały Warsztaty Terapii Zajęciowej dla młodzieży, których zadaniem jest przygotowanie osób niepełnosprawnych do pełnienia ról społecznych.

W listopadzie 2007 roku, po latach nieudanych prób polepszenia sytuacji lokalowej przeprowadziliśmy się do lokalu przy ul. Wysokiej. To była wielka radość i duma dla dzieci, rodziców, pracowników - wyremontowane gabinety, nowoczesny, specjalistyczny sprzęt, profesjonalne pomoce.
24
Listopad
Kotlina Kłodzka
Wycieczka do Kotliny Kłodzkiej w dniach 24-27.11.2016
04
Listopad
Zakończenie 1 etapu budowy
Informujemy, że w dniu 4.11.2016 zakończyliśmy 1 etap budowy nowej siedziby Centrum "SZANSA"
18
Wrzesień
Zakopane
Wycieczka do Zakopanego w dniach 18-22.09.2016
Impreza dofinansowana przez PFRON